Seksflekket bloddråpesvermer

Home Zygaena filipendulae
Six-spot burnet
Foto Kristin Vigander Stråholmen juli 2005 Foto Kristin Vigander juli 2008 Foto Tove Hafnor Dahl Eftevåg juli 2006

Informasjon
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn
Familie Bloddråpesvermere - Zygaenidae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner
 
Foto Kristin Vigander Stråholmen juli 2005 Foto: Kristin Vigander Bolærne juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006- Larven ligger inne i denne kokongen.
   
Foto Norman Hagen