Blåfjærnebbfly

Home Hypena crassalis (Phytometra viridaria)
Small purple-barred
Foto: Norman Hagen, Bø i Telemark juni 2005
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Lepidoptera: Noctuidae, Hypeninae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse
Andre som ligner