Purpurgullvinge

  Paleochrysophanus hippothoe (Lycaena hippothoe)
Purple-edged copper
 
Foto Norman Hagen - hunn Foto Norman Hagen - hunn  
 

Fakta
Informasjon
Informasjon

Latinsk navn  
Familie Lycaenidae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse