Purpur-halmmått (uoffisielt navn)
hypsopygia costalis
Clover hayworm
Foto Kristin Vigander Tjøme juli 2006 Foto: Norman Hagen
Faktaark
Informasjon
Informasjon

 

Funnsted
Dato
Latinsk navn
FamiliePyralidae: pyralinae
Karakteristika
Størrelse
Utbredelse
Andre som ligner