Se databaseutgaven av floraen her, med flere søke- og sorteringsmuligheter

Kristins sommerfugler


Kristins biller

Kristins flora -
sortert alfabetisk og etter farger
oppdatert 09.06.05 -510 forskjellige planter

Kontakt meg gjerne for kommentarer og rettelser

 

De 20 siste som er lagt inn
Vårveronika Oslosildre Klåved Svartmispel
Dvergminneblom Lodnefaks Kaprifol Rosettkarse
Åkerminneblom Enghavre Gulltvetann Krypjonsokkoll
Lodnefiol Grådodre Muserumpe  
Berggull Leddved Grønnburkne  
       
De mest populære i mai
1. Hvitveis (566) 4. Linnea (238) 7. Burot (157) 10. Engkarse (126)
2. Blåveis (353) 5. Engsoleie (187) 8. Blåklokke (155) 11. Kystarve (126)
3. Hestehov (269) 6. Bekkeblom (159) 9. Hundekjeks (127) 12. Maigull (118)
       
   

Klikk på ønsket farge :

............................ ............................ ............................ ........................... ........................... .............................

............................

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Norsk navn   Familie Latinsk navn
         
Agurkurt   Rubladfamilien Borago officinalis Borage
Akeleie   Soleiefamilien Aquilegia vulgaris Columbine
Akerdylle   Korgplantefamilien Sonchus arvénsis Perennial Sow-Thistle
Aksveronika   Maskeblomstfamilien Veronica spicata Spiked speedwell
Alsikekløver   Erteblomstfamilien Trifólium hybridum Alsike Clover
Amerikamjølke   Mjølkefamilien Epilobium watsonii  
Apotekerkattost   Kattostfamilien Malva sylvestris Common Mallow
Arve, bre-   Nellikfamilien Cerastium cerastoides Starwort mouse-ear
Arve, fjell-   Nellikfamilien Cerastium alpinum Alpine mouse-ear
Arve, knopp-   Nellikfamilien Sagina nodosa Knotted pearlwort
Arve, kyst-   Nellikfamilien Cerastium diffusum Sea mouse-ear
Arve, maur-   Nellikfamilien Moehringia trinervia Three-veined sandworth
Arve, sand-   Nellikfamilien Arenaria serpyllifolia Thyme-leaved sandwort
Arve, stor-   Nellikfamilien Cerastium arvense Field Mouse-Ear
Arve, strand-   Nellikfamilien Honkenya peploides Sea sandwort
Arve, tue-   Nellikfamilien Minuartia biflora  
Arve, tun-   Nellikfamilien Sagina procumbens Procumbent pearlwort
Arve, vanlig   Nellikfamilien Cerastium fontanum Common mouse-ear
Arve, vass-   Nellikfamilien Stellaria media Common chickweed
Askerstorkenebb   Storkenebbfamilien Geranium pyrenaicum Hedgerow Crane's-bill
Bakkekløver   Erteblomstfamilien Trifólium montanum Mountain Clover
Bakkemynte   Leppeblomstfamilien Acinos arvenis Basil thyme
Bakkestjerne   Korgplantefamilien Erigeron acre Blue fleabane
Bakkesøte   Søterotfamilien Gentianella campestris Field Gentian
Bakkeveronika   Maskeblomstfamilien Veronica arvensis Wall speedwell
Balderbrå, strand-   Korgplantefamilien Matricaria maritima Scentless mayweed
Balderbrå, ugress-   Korgplantefamilien Matricaria perforata Scentless mayweed
Ballblom   Soleiefamilien Trollius europaeus Globe flower
Bekkeblom   Soleiefamilien Caltha palustris Marsh-marigold
Bekkekarse   Korsblomstfamilien Cardamine amara Large Bitter-Cress
Bekkestjerneblom   Nellikfamilien Stellaria alsine Bog stitchwort
Berberis   Berberisfamilien Berberis vulgaris  
Bergasal   Rosefamilien Sorbus rupicola  
Bergfrue   Sildrefamilien Saxifraga cotyledon  
Bergmjølke   Mjølkefamilien Epilobium collinum  
Bergmynte   Leppeblomstfamilien Origanum vulgare Wild Marjoram
Bergrørkvein   Gressfamilien Calamagrostis epigejos  
Bergskrinneblom   Korsblomstfamilien Arabis hirsuta Hairy rockcress
Bergveronika   Maskeblomstfamilien Veronica fruticans Rock speedwell
Bittekonvall   Konvallfamilien Maianthemum bifolium May Lily
Bitter bergknapp   Bergknappfamilien Sedum acre  
Bittergrønn   Vintergrønnfamilien chimaphila umbellata Umbellate wintergreen
Bittersøte   Søterotfamilien Gentianella amarella  
Bjønnbrodd   Giftliljefamilien Tofieldia pusilla Scottish asphodel
Bjønnkam   Bjønnkamfamilien Blechum spicant  
Bjønnskjegg   Starrfamilien Trichoporum cespitosum  
Bladfaks   Gressfamilien Bromus inermis  
Bladlyng (hvitlyng)   Lyngfamilien Andromeda polyfolia Bog-rosemary
Blankstarr   Starrfamilien Carex saxatilis  
Blankstorkenebb   Storkenebbfamilien Geranium lucidum Shining cranes-bill
Bleikmyrklegg   Maskeblomstfamilien Pedicularis lapponica  
Bleiksøte   Søterotfamilien Gentianella aurea  
Blekstarr   Starrfamilien Carex pallescens  
Blodhirse   Gressfamilien Digitaria sanguinalis  
Blodstorknebb   Storkenebbfamilien Geranium sanguineum Bloody Cranes-bill
Blokkebær   Lyngfamilien Vaccinium uliginosum Northern bilberry
Blygmjølke   Mjølkefamilien Epilobium ciliatum American Willowherb
Blåbringebær   Rosefamilien Rubus caesius Dewberry
Blåbær   Lyngfamilien Vaccinium myrtillus Bilberry
Blåfjær   Blåfjærfamilien Polygala vulgaris Common Milkwort
Blåklokke   Klokkefamilien Campanula rotundiflora Harebell, bluebell
Blåknapp   Kardeborrefamilien succisa pratensis Devilsbit scabious
Blåkoll   Leppeblomstfamilien Prunella vulgaris Selfheal
Blålusern, alfalfa   Ertefamilien Medicago sativa Lucern
Blålyng   Lyngfamilien Phyllodoce coerulea Blue heath
Blåmunke   Klokkefamilien Jasione montana Sheepsbit scabious
Blårapp   Gressfamilien Poa glauca  
Blåveis   Soleiefamilien Hepatica nobilis Liverleaf
Botnegras   Klokkefamilien Lobelia dortmanna Water Lobelia
Brearve   Nellikfamilien Cerastium cerastoides Starwort mouse-ear
Bred dunkjevle   Dunkjevlefamilien Typha latifolia Bulrush
Bredflangre   Orkidefamilien Epipactis helleborine Broad-leaved helleborine
Brennesle   Neslefamilien Urtica dioica Common nettle
Broddbergknapp   Bergknappfamilien Sedum rupestre  
Broddtelg   Stortelgfamilien Dryopteris carthusiana  
Brokkurt   Nellikfamilien Herniaria glabra Smooth ruptureworth
Brunrot   Maskeblomstfamilien Scrophularia nodosa Common figwort
Buefrytle   Sivfamilien Luzula arcuata
 
Bukkebeinurt   Ertefamilien Ononis arvensis  
Bukkeblad   Bukkebladfamilien Menytanthes trifoliata Bogbean
Bunkestarr   Starrfamilien Carex elata  
Burot   Korgplantefamilien Artemisia vulgaris Mugwort
Buskvikke   Erteblomstfamilien Hippocrepis emerus Scorpion senna
Bustnype   Rosefamilien Rosa villosa  
Byreseda   Resedafamilien Reseda lutea Wild Mignonette
Dagfiol   Korsblomstfamilien Hesperis matronalis Dame's violet
Dragehode   Leppeblomstfamilien Dracocephallum ruyschiana  
Dunkjempe   Kjempefamilien Plantago media Hoary Plantain
Dunkjevle, bred   Dunkjevlefamilien Typha latifolia Bulrush
Duskmyrull   Starrfamilien Eriophorum angustifolium Common cottongrass
Dvergforglemmegei   Rubladfamilien Myosotis stricta
Early Forget-me-not
Dvergjamne   Dvergjamnefamilien Selaginella selaginoides  
Dverggråurt   Korgplantefamilien Omalotheca supina Dwarf Cudweed
Dvergminneblom   Rubladfamilien Myosotis stricta
Early Forget-me-not
Dvergmispel   Rosefamilien Cotoneaster scandinavicus  
Dvergmjølke   Mjølkefamilien Epilobium anagallidifolium Alpine willowherb
Dvergsoleie   Soleiefamilien Ranunculus pygmaeus Dwarf buttercup
Dvergtistel   Korgplantefamilien Cirsium acaule Dwarf thistle
Dylle, hare-   Korgplantefamilien Sonchus oleraceus Smooth Sow-thistle
Dylle, stiv-   Korgplantefamilien Sonchus asper Prickly Sow-thistle
Dylle, åker-   Korgplantefamilien Sonchus arvénsis Milk Thistle
Døvnesle   Leppeblomstfamilien Lamium album White dead-nettle
Einstape   Einstapefamilien Pteridium aquilinum  
Elvesnelle   Snellefamilien Equisetaceae fluviatile  
Engforglemmegei   Rubladfamilien Myosotis scorpioides
Water Forget-me-not
Enghavre   Gressfamilien Avenula pratensis  
Enghumleblom   Rosefamilien Géum rivale Water avens
Engkarse   Korsblomstfamilien Cardamine pratensis Cuckooflower
Engklokke   Klokkefamilien Campanula patula Spreading bellflower
Engknoppurt   Korgplantefamilien Centauréa jacéa Brown knapweed
Engmarihånd   Orkidefamilien Dactylorhiza incharnata Early marsh-orchid
Engmarimjelle   Maskeblomstfamilien Melampýrum praténse Common cow-wheat
Engnellik   Nellikfamilien Dianthus deltoides Maiden pink
Engreverumpe   Gressfamilien Alopecurus pratensis  
Engsmelle   Nellikfamilien Silene vulgaris Bladder campion
Engsoleie   Soleiefamilien Ranunculus acris Meadow buttercup
Engstorkenebb   Storkenebbfamilien Geranium pratense Meadow Crane's-bill
Engsvingel   Gressfamilien Festuca pratensis  
Engsyre   Syrefamilien Rumex acetosa Common sorrel
Engtjæreblom   Nellikfamilien Lychnis viscaria Sticky catchfly
Ertevikke   Erteblomstfamilien Vicia pisiformis  
Evjesoleie   Soleiefamilien Ranunculus reptans Creeping spearwort
Fagerklokke   Klokkefamilien Campanúla persicifólia Peach-leaved bellflower
Fagerknoppurt   Korgplantefamilien Centauréa scabiosa Greater knapweed
Fagerperikum   Perikumfamilien Hypericum pulchrum Slender St John's-wort
Filtkongslys   Maskeblomstfamilien Verbascum thapsus Great Mullein, Aaron's Rod
Fingerlerkespore   Valmuefamilien Corydalis pumila Pink corydalis
Fingerstarr   Sivfamilien Carex digitata  
Finnmarkssiv   Sivfamilien Juncus arcticus  
Finnskjegg   Gressfamilien Nardu stricta  
Fiol, fjell-   Fiolfamilien Viola biflora  
Fiol, mars-   Fiolfamilien Viola odorata Sweet violet
Fiol, myr-   Fiolfamilien Viola palustris Marsh violet
Fiol, skog-   Fiolfamilien Viola riviana Common Dog-violet
Firblad   Liljefamilien Paris quadrifolia Herb-paris
Firkantperikum   Perikumfamilien Hypericum maculatum Imperforate St John's-wort
Firfrøvikke   Ertefamilien Vicia tetrasperma Smooth tare
Fjellarve   Nellikfamilien Cerastium alpinum Alpine mouse-ear
Fjellbakkestjerne   Korgplantefamilien Erigeron borealis Alpine fleabane
Fjellbunke   Gressfamilien Deschampsia alpina  
Fjellburkne   Storburknefamilien Athyrium distentifolium  
Fjellfiol   Fiolfamilien Viola biflora  
Fjellflokk   Fjellflokkfamilien Polemoneum coerulium Jacob's-ladder
Fjellforglemmegei   Rubladfamilien Myosotis decumbens
 
Fjellfrøstjerne   Soleiefamilien Thalictrum alpinum  
Fjelljamne   Kråkefotfamilien Diphasiastrum alpinum  
Fjellkattefot   Korgplantefamilien Antennaria alpina  
Fjellkrekling   Lyngfamilien Empetrum nigrum ssp hermaphroditum  
Fjellkurle   Orkidefamilien Chamorchis alpina  
Fjell-lodnebregne   Storburknefamilien Woodsia alpina  
Fjell-lok   Storburknefamilien Woodsia montana  
Fjellmarikåpe   Rosefamilien Alchemilla alpina Alpine Lady's-mantle
Fjellmarinøkkel   Ormetungefamilien Botrychium boreale  
Fjellnøkleblom   Nøkleblomfamilien Primula scanidiavicum  
Fjellpestrot   Korgplantefamilien Petasites frigidus  
Fjellrapp   Gressfamilien Poa alpina  
Fjellskrinneblom   Korsblomstfamilien Arabis alpina Alpine rockcress
Fjellsmelle   Nellikfamilien Silene acaulis Moss Campion
Fjellstarr   Starrfamilien Carex norvegica  
Fjelltjæreblom   Nellikfamilien Lychnis alpina Alpine Catchfly
Fjellveronika   Maskeblomstfamilien Veronica alpina Alpine Speedwell
Fjærekoll   Fjærekollfamilien Armeria maritima Thrift
Fjæresauløk   Sauløkfamilien Triglochin maritima Sea arrow-grass
Flaskestarr   Starrfamilien Carex rostrata  
Flekkgriseøre   Korgplantefamilien Hypochoeris maculata Spotted cats-ear
Flekkmarihånd   Orkidefamilien Dactylorhiza maculata Heath Spotted-orchid
Flekkmure   Rosefamilien Potentilla crantzii Alpine cinquefoil
Flekktvetann   Leppeblomstfamilien Lamium maculatum  
Flerårsknavel   Nellikfamilien Scleranthus perennis Perennial knawel
Flikbrønsle   Korgplantefamilien Bidens tripartita Trifid bur marigold
Forglemmegei   Rubladfamilien Myosotis scorpioides
Water Forget-me-not
Forrundbelg   Ertefamilien Anthýllis vulneraria Kidney Vetch
Fortiriltunge   Ertefamilien Lotus pedunculatus Greater birds-foot-trefoil
Fredløs   Nøkleblomfamilien Lysimacha vulgaris Yellow Loosestrife
Fugletelg   Stortelgfamilien Gymnocarpium dyopteris  
Fuglevikke   Erteblomstfamilien Vicia cracca Tufted Vetch
Furuvintergrønn   Vintergrønnfamilien Pyrola chloranta Yellow Wintergreen
Føllblom   Korgplantefamilien Leonton autumnalis  
Geitrams   Mjølkefamilien Epilobium augustifolium Rosebay Willowherb
Geitskjegg   Korgplantefamilien Tragopogon pratensis Goat's-beard, Jack-go-to-bed-at-noon
Geittelg   Stortelgfamilien Dryopteris dilatata  
Giftkjeks   Skjermplantefamilien Conium maculatum Hemlock
Gjeldkarve   Skjermplantefamilien Pimpinella saxifraga Burnet-saxifrage
Gjerdevikke   Erteblomstfamilien Vicia sepia Bush Vetch
Gjetertaske   Korsblomstfamilien Capsella bursa-pastoris Shepherd's-purse
Gjøksyre   Gjøksyrefamilien Oxalis acetosella Wood-sorrel
Gotlandsvassgro   Vassgrofamilien Alisma lanceolatum  
Grasstjerneblom   Nellikfamilien Stellaria graminea Lesser Stitchwort
Gravbergknapp   Bergknappfamilien Sedum spurium Caucasian-stonecrop
Gressløk   Løkfamilien Allium schoenoprasum Chives
Groblad   Kjempefamilien Plantago major Greater Plantain
Grov nattfiol   Orkidefamilien Platanthera chloranta Greater Butterfly-orchid
Grønnburkne   Småburknefamilien Asplenium viride Greater Plantain
Grønnkurle   Orkidefamilien Coeloglossum viride Frog orchid
Grønt hønsegras   Syrefamilien Persicaria lapathifolia Pale persicaria
Grådodre   Korsblomstfamilien Alyssum alyssoides  
Gråstarr   Starrfamilien Carex canescens  
Gråøyentrøst   Maskeblomstfamilien Euphrasia nemorosa Common eyebright
Gulaks   Gressfamilien Anthoxanthum odoratum  
Guldå   Leppeblomstfamilien Galeopsis speciosa Large-flowered Hemp-Nettle
Gulflatbelg   Erteblomstfamilien Lathyrus pratensis Meadow Vetchling
Gul frøstjerne   Soleiefamilien Thalictrum flavus Common meadow-rue
Gul gåseblom   Korgplantefamilien Anthemis tinctora Yellow Chamomile
Gulldusk   Nøkleblomfamilien Lysimachia thyrsiflora Tufted loosestrife
Gullkløver   Erteblomstfamilien Trifolium aureum Large Trefoil
Gull-lusern   Erteblomstfamilien (Medicago falcata) Sickle Medick
Gullmyrklegg   Maskeblomstfamilien Pedicularis oederi  
Gullris   Korgplantefamilien Solidago virgaurea Goldenrod
Gullstjerne   Liljefamilien Gagea lutea Yellow Star-of-Bethlehem
Gulltvetann   Leppeblomstfamilien Galeopsis galeobdolon  
Gulmaure   Maurefamilien Galium verum Lady's Bedstraw
Gulrot, vill   Skjermplantefamilien Daucus carota Wild Carrot
Gulsildre   Sildrefamilien Saxifraga aizoides Yellow Saxifrage
Gulstarr   Starrfamilien Carex flava  
Gulveis   Soleiefamilien Anemone ranunculoides Yellow Anemone
Gåseblom, gul   Korgplantefamilien Anthemis tinctora Yellow Chamomile
Gåseblom, hvit   Korgplantefamilien Anthemis arvensis Corn Chamomile
Gåsemure   Rosefamilien Potentilla anserina Silverweed
Hagelerkespore   Valmuefamilien Corydalis solida  
Hagesveve   Korgplantefamilien Pilosella aurantiaca
Fox-and-cubs
Hanekam   Nellikfamilien Lychnis flos-cuculi Ragged-Robin
Haredylle   Korgplantefamilien Sonchus oleraceus Smooth Sow-thistle
Harekløver   Erteblomstfamilien Trifólium arvense Hare's-foot Clover
Harerug   Syrefamilien Bistorta vivipara Alpine bistort
Harestarr   Starrfamilien Carex ovalis  
Hasselurt   Holurtfamilien Asarum europaeum Asarabacca
Hengeaks   Gressfamilien Melica nutans  
Hengeving   Hengevingfamilien Phegopteris connectilis  
Hestehov   Korgplantefamilien Tussilago farfara Colt's-foot
Hjertegras   Korgplantefamilien Briza media
 
Hjorterot   Skjermplantefamilien Seseli libanotis Moon Carrot
Hundegras   Gressfamilien Dactylis glomerata  
Hundekjeks   Skjermplantefamilien Anthriscus sylvestris Cow-Parsley, Keck
Hundepersille   Skjermplantefamilien Aethusa cynapium Fool's Parsley
Hundetunge   Rubladfamilien Cynoglossum officinale Houndtongue
Hvassdå   Leppeblomstfamilien Galeopsis tetrahit Common Hemp-Nettle
Hvit bergknapp   Bergknappfamilien Sedum album White Stonecrop
Hvitdodre   Korsblomstfamilien Bertéroa incana Hoary Alison
Hvit jonsokblom   Nellikfamilien Silene latifolia White Campion
Hvitkløver   Erteblomstfamilien Trifolium repens White Clover
Hvitkurle   Orkidefamilien Leucorchis albida  
Hvitlyng   Lyngfamilien Andromeda polyfolia Bog-rosemary
Hvitmaure   Maurefamilien Galium boreale Northern Bedstraw
Hvitmure   Rosefamilien Potentilla rupestris Rock cinquefoil
Hvitpestrot   Korgplantefamilien Pestasides albus  
Hvit skogfrue   Orkidefamilien Cephalantera longifolia Narrow-leaved helleborine
Hvitsteinkløver   Erteblomstfamilien Melilotus albus White Melilot
Hvitveis   Soleiefamilien Anemone nemorosa Wood Anemone
Hønsegras   Syrefamilien Persicaria maculosa Redshank
Hønsegras, grønt   Syrefamilien Persicaria lapathifolia Pale persicaria
Høymole, vanlig   Syrefamilien Rumex longifolius Northern Dock
Hårsveve   Korgplantefamilien Pilosella officinarum
Mouse-ear-hawkweed
Hårfrytle   Sivfamilien Luzula pilosa
 
Issoleie   Soleiefamilien Ranunculus glacialis  
Jonsokblom, hvit   Nellikfamilien Silene latifolia White Campion
Jonsokblom, rød   Nellikfamilien Silene dioica Red Campion
Jonsokkoll   Leppeblomstfamilien Ajuga pyramidalis Pyramidal Bugle
Jordrøyk   Valmuefamilien Fumaria officinalis Common Fumitory
Jåblom   Sildrefamilien Parnassia palustris Grass-of-Parnassus
Kalktelg   Stortelgfamilien Gymnocarpium robertianum  
Kamilleblom   Korgplantefamilien Chamomilla recutita  
Kanadagullris   Korgplantefamilien Solidago canadensis Canadian Goldenrod
Kantkonvall   Konvallfamilien Polygonatum odoratum Angular Solomon's-seal
Kaprifol   Kaprifolfamilien Lonicera caprifolium Honeysuckle
Karve   Skjermplantefamilien Carum carvi Caraway
Kattefot   Korgplantefamilien Antennaria dioica Mountain Everlasting
Kattehale   Kattehalefamilien Lythrum salicaria Purple-loosestrife
Kattost, apoteker-   Kattostfamilien Malva sylvestris Common Mallow
Kattost, moskus-   Kattostfamilien Malvaceae moschata Musk-mallow
Kjempe, dun-   Kjempefamilien Plantago media Hoary Plantain
Kjempe, smal-   Kjempefamilien Plantago lanceolata Ribwort Plantain
Kjempe, strand-   Kjempefamilien Plantago maritima Sea plantain
Kjempebjønnkjeks   Skjermplantefamilien Heracleum mantegazzianum Giant Hogweed
Kjempespringfrø   Springfrøfamilien Impatiens glandulifera Indian Balsam
Kjerteløyentrøst   Maskeblomstfamilien Euphrasia stricta  
Klengemaure   Maurefamilien Galium aparine Common cleavers
Klistersvineblom   Korgplantefamilien Senecio viscosus Sticky Groundsel
Klokkelyng   Lyngfamilien Erica tetralix Cross-leaved heath
Klokkevintergrønn   Vintergrønnfamilien Pyrola media Intermediate Wintergreen
Klourt   Leppeblomstfamilien Lycopus europaeus Gipsywort
Kløver, bakke-   Erteblomstfamilien Trifólium montanum Mountain Clover
Klåved   Tamariskfamilien Myricaria germanica  
Knavel, flerårs-   Nellikfamilien Scleranthus perennis Perennial knawel
Knerot   Orkidefamilien Goodyera repens Creeping lady's-tresses
Knollerteknapp   Ertefamilien Lathyrus linifolius Bitter-vetch
Knollmjødurt   Rosefamilien Filipendula vulgaris Dropwort
Knopparve   Nellikfamilien Sagina nodosa Knotted pearlwort
Knoppurt, fager-   Korgplantefamilien Centauréa scabiosa Greater knapweed
Knoppurt, eng-   Korgplantefamilien Centauréa jacéa Brown Knapweed
Kongslys   Maskeblomstfamilien Verbascum nigrum Dark mullein
Kornvalmue   Valmuefamilien Papaveraceae rhoeas Common Poppy
Korsknapp   Leppeblomstfamilien Glechoma hederacea Ground-Ivy
Krabbekløver   Erteblomstfamilien Trifolium campestre Hop Trefoil
Kransmynte   Leppeblomstfamilien Clinopodium vulgare  
Krattalant   Korgplantefamilien Inula salicina Irish Fleabane
Krattfiol   Fiolfamilien Viola mirabilis Early Dog-violet
Kratthumleblom   Rosefamilien Geum urbanum Wood Avens
Krattmjølke   Mjølkefamilien Epilobium montanum Broad-leaved Willowherb
Krattsoleie   Soleiefamilien Ranunculus polyanthemos  
Krusfrø   Skjermplantefamilien Selinum carvifolia Cambridge milk-parsley
Krypjonsokkoll   Leppeblomstfamilien Ajuga reptans Bugle
Krypsoleie   Soleiefamilien Ranunculus repens Creeping buttercup
Kryptepperot   Rosefamilien Potentilla anglica Trailing tormentil
Kung   Leppeblomstfamilien Origanum vulgare Wild Marjoram
Kusymre   Nøkleblomfamilien Primula vulgaris Primrose
Kvassdå   Leppeblomstfamilien Galeopsis tetrahit Common Hemp-Nettle
Kvasstarr   Starrfamilien Carex acuta  
Kvitbladtistel   Korgplantefamilien Cirsium helenioides Melancholy Thistle
Kvitsoleie   Soleiefamilien Ranunculus platanafolius  
Kystarve   Nellikfamilien Cerastium diffusum Sea mouse-ear
Kålskrinneblom   Korsblomstfamilien Arabis brassica  
Lammeøre   Leppeblomstfamilien Stachys byzantina Lamb's-ear
Landøyda   Korgplantefamilien Senecio jacobaea Common Ragwort
Leddved   Kaprifolfam Linnea xylosteum  
Legepestrot   Korgplantefamilien Petasites hybridus Butterbur
Legesteinfrø   Rubladfamilien Lithospermum officinale Common gromwell
Legesteinkløver   Ertefamilien Melilotus officinalis Ribbed Melilot
Legeveronika   Maskeblomstfamilien Veronica officinalis Heath Speedwell
Legevintergrønn   Vintergrønnfamilien Pyrola rotundifolia Round-leaved Wintergreen
Lerkespore, gul   Valmuefamilien Pseudofumaria lutea Yellow Corydalis
Liljekonvall   Konvallfamilien Convallaria majalis Lily of the valley
Linbendel   Nellikfamilien Spergula arvensis Corn spurrey
Linnea   Kaprifoliumfamilien Linnea borealis  
Lintorskemunn   Maskeblomstfamilien Linária vulgaris Common Toadflax
Lodnebregne   Storburknefamilien Woodsia ilvensis  
Lodnefaks   Gressfamilien Bromus hordeaceus  
Lodnefiol   Fiolfamilien Viola hirta Hairy violet
Lungeurt   Rubladfamilien Pulmonaria rubra Suffolk Lungwort
Lyssiv   Sivfamilien Juncus effusus  
Løk, gress-   Løkfamilien Allium schoenoprasum Chives
Løk, strand-   Løkfamilien Allium vineale Wild onion
Løkurt   Korsblomstfamilien Alliaria petiolata Garlic Mustard, Jack-by-the-Hedge
Løvehale   Leppeblomstfamilien Leonurus cardiaca Motherwort
Løvetann   Korgplantefamilien Taraxacum Ruderalia Dandelion
Maiblomst (bittekonvall)   Konvallfamilien Maianthemum bifolium May Lily
Maigull   Sildrefamilien Chrysoplenium alternifolium Alternate-leaved golden saxifrage
Malurt   Korgplantefamilien Artemisia absinthium Wormwood
Mannasøtgras   Grasfamilien Glyceria fluitans  
Maria nøkleblom   Nøkleblomfamilien Primulaceae veris Cowslip
Marihånd, eng-   Orkidefamilien Dactylorhiza incharnata Early marsh-orchid
Marihånd, narr-   Orkidefamilien Orchis morio Green-winged orchid
Marihånd, skog-   Orkidefamilien Dactylorhiza fuchsii Common Spotted-orchid
Marihånd, sump-   Orkidefamilien Orchis sphagniola  
Marihånd, vår-   Orkidefamilien Orchis mascula Early-purple Orchid
Marikåpe, vanlig   Rosefamilien Alchemilla vulgaris Lady's mantle
Markfrytle   Sivfamilien Luzula campestris
 
Markjordbær   Rosefamilien Fragaria vesca Wild Strawberry
Markmalurt   Korgplantefamilien Artemisia campestris Field wormwood
Marsfiol   Fiolfamilien Viola odorata Sweet violet
Matsyre   Syrefamilien Rumex acetosa Common Sorrel
Maurarve   Nellikfamilien Moehringia trinervia Three-veined sandworth
Maure, gul-   Maurefamilien Galium verum Lady's Bedstraw
Maure, hvit-   Maurefamilien Galium boreale Northern Bedstraw
Maure, klenge-   Maurefamilien Galium aparine Common cleavers
Maure, myr-   Maurefamilien Galium palustris Common Marsh-Bedstraw
Maure, stor-   Maurefamilien Galium album Hedge Bedstraw
Maure, sump-   Maurefamilien Galium uliginosum Fen Bedstraw
Melbær   Lyngfamilien Arctostaphylos uva-ursi Bearberry
Mjødurt   Rosefamilien Filipendula ulmaria Meadowsweet
Mjølke, amerika-   Mjølkefamilien Epilobium watsonii  
Mjølke, blyg-   Mjølkefamilien Epilobium ciliatum American Willowherb
Mjølke, dverg-   Mjølkefamilien Epilobium anagallidifolium Alpine willowherb
Mjølke, kratt-   Mjølkefamilien Epilobium montanum Broad-leaved Willowherb
Mjølke, myr-   Mjølkefamilien Epilobium palustre Marsh willowherb
Mjølkerot   Skjermplantefamilien Peucedanum palustre Milk-parsley
Molte   Rosefamilien Rubus chamaemorus Cloudberry
Mongolspringfrø   Springfrøfamilien Impatiens parviflora Small balsam
Moskusjordbær   Rosefamilien Fragaria moschata Hautbois Strawberry
Moskuskattost   Kattostfamilien Malvaceae moschata Musk-mallow
Moskusurt   Moskusurtfamilien Adoxa moschatellina Moschatel
Multe   Rosefamilien Rubus chamaemorus Cloudberry
Murburkne   Småburknefamilien Asplenium ruta-muraria  
Mure, gåse-   Rosefamilien Potentilla anserina Silverweed
Mure, hvit   Rosefamilien Potentilla rupestris Rock cinquefoil
Mure, norsk   Rosefamilien Potentilla norvegica Ternate-leaved cinquefoil
Mure, russe-   Rosefamilien Potentilla intermedia  
Mure, sølv-   Rosefamilien Potentilla argenta Hoary cinquefoil
Mure, tysk   Rosefamilien Potentilla thuringiaca  
Musekløver   Ertefamilien Trifolium dubium Lesser trifoil
Myk kråkefot   Kråkefotfamilien Lycopodium clavatum  
Myrfiol   Fiolfamilien Viola palustris Marsh violet
Myrhatt   Rosefamilien Potentilla palustris Marsh cinquefoil
Myrklegg   Rosefamilien Pedicularis palustris Marsh lousewort
Myrmaure   Maurefamilien Galium palustris Common Marsh-Bedstraw
Myrmjølke   Mjølkefamilien Epilobium palustre Marsh willowherb
Myrstorknebb   Storkenebbfamilien Geranium palustre Marsh cranes-bill
Myrtistel   Korgplantefamilien Cirsium palustre Marsh Thistle
Myske   Maurefamilien Galium odoratum Woodruff
Mørkkongslys   Maskeblomstfamilien Verbascum nigrum Dark mullein
Nakkebær   Rosefamilien Fragaria viridis  
Narrmarihand   Orkidefamilien Orchis morio Green-winged orchid
Nattfiol   Orkidefamilien Platanthera bifolia Lesser Butterfly-orchid
Nattfiol, grov   Orkidefamilien Platanthera chloranta Greater Butterfly-orchid
Nattlys   Mjølkefamilien Oenothera biennis Common evening-primrose
Nesleklokke   Klokkefamilien Campanula trachelium Nettle-leaved Bellflower
Nikkesmelle   Nellikfamilien Silene nutans Nottingham catchfly
Nikkevintergrønn   Vintergrønnfamilien Orthilia secunda  
Norsk mure   Rosefamilien Potentilla norvegica Ternate-leaved cinquefoil
Nyresildre   Sildrefamilien Saxifraga granulata Meadow Saxifrage
Nyresoleie   Soleiefamilien Ranunculus auricomus Goldilocks Buttercup
Nyseryllik   Korgplantefamilien Achillea ptarmica Sneezewort
Nøkkerose,stor   Nøkkerosefamilien Nymphaea alba White Water-lily
Oksetunge   Rubladfamilien Anchusa officinalis Alkanet
Olavsskjegg   Småburknefamilien Asplenium septentrionaled  
Olavsstake   Vintergrønnfamilien Moneses uniflora One-flowered wintergreen
Ormehode   Rubladfamilien Echium vulgare Viper's-bugloss
Ormetelg   Stortelgfamilien Dryopteris filix-mas  
Oslosildre   Sildrefamilien Saxifraga osloensis  
Pastinakk   Skjermplantefamilien Pastinaca sativa Wild parsnip
Perlevintergrønn   Vintergrønnfamilien Pyrola minor Common Wintergreen
Pepperrot   Korsblomstfamilien Armoracia rusticana  
Prestekrage   Korgplantefamilien Leuchantemum vulgare Oxeye Daisy
Prikkperikum   Perikumfamilien Hypericum perforatum Perforate St John's-wort
Ramsløk   Løkfamilien Allium ursinum Ramsons
Reinfann   Korgplantefamilien Tanacetum vulgare  
Reinrose   Rosefamilien Dryas octopetala Mountain Avens
Reseda   Resedafamilien Reseda lutea Wild Mignonette
Revebjelle   Maskeblomstfamilien Digitalis purpurea Foxglove
Rome   Romefamilien Narthecium ossifragum Bog asphodel
Rosenrot   Bergknappfamilien Rhodiola rosea Roseroot
Rosettkarse   Korsblomstfamilien Cardamine hirsuta Hairy bitter-cress
Rundbelg   Ertefamilien Anthýllis vulneraria Kidney Vetch
Rundskolm   Ertefamilien Anthýllis vulneraria Kidney Vetch
Russemure   Rosefamilien Potentilla intermedia  
Ryllik   Korgplantefamilien Achillea millefolium Yarrow
Rypebær   Lyngfamilien Arctous alpinus Alpine bearberry
Rødflangre   Orkidefamilien Epipactis atrorubens Dark red helleborine
Rødhyll   Kaprifolfamilien Sambucus racemosa Red-berried Elder
Rødkjeks   Skjermplantefamilien Torilis japonica  
Rødkløver   Ertefamilien Trifolium pratense Red Clover
Rødknapp   Kardeborrefamilien Knautia arvensis Field Scabious
Rødsildre   Sildrefamilien Saxifraga oppositifolia Purple saxifrage
Rødsmelle   Nellikfamilien Silene armeria Sweet William Catchfly
Rødsveve   Korgplantefamilien Pilosella aurantiaca
(Hieracium aurantiacum)
Fox-and-cubs
Rødtopp, strand-   Maskeblomstfamilien Odontites litoralis  
Rødtvetann   Leppeblomstfamilien Lamium purpureum Red dead-nettle
Røsslyng   Lyngfamilien Calluna vulgaris Heather
Sandarve   Nellikfamilien Arenaria serpyllifolia Thyme-leaved sandwort
Selsnepe   Skjermplantefamilien Cicuta virosa Cowbane
Sennegress   Starrfamilien Carex vesicaria  
Setergråurt   Korgplantefamilien Omalotheca norvegica Highland Cudweed
Sikori   Korgplantefamilien Cichorium intybus Chickory
Sisselrot   Sisselrotfamilien Polypodium vulgare  
Skavgras   Snellefamilien Equisetaceae hyemale  
Skjellrot   Maskeblomstfamilien Lathraea squamaria Toothwort
Skjoldbærer   Leppeblomstfamilien Scutellaria galericulata Scullcap
Skjørbuksurt   Korsblomstfamilien Cochlearia officinalis Common scurvygrass
Skjørlok   Storburknefamilien Cystopteris fragilis  
Skogbingel   Vortemjølkfamilien Mercurialis perennis Dogs mercury
Skogburkne   Storburknefamilien Athyrium filix-femina  
Skogfiol   Fiolfamilien Viola riviana Common Dog-violet
Skogflatbelg   Ertefamilien Lathyrus sylvestris Narrow-leaved Everlasting-pea
Skoggråurt   Korgplantefamilien Omalotheca sylvatica Heath Cudweed
Skogkløver   Ertefamilien Trifolium medium Zigzag Clover
Skogmarihånd   Orkidefamilien Dactylorhiza fuchsii Common Spotted-orchid
Skogmarimjelle   Maskeblomstfamilien Melampýrum sylvaticum Small Cow-wheat
Skogpersille   Skjermplantefamilien Aethusa cynapioides  
Skogrørkvein   Grasfamilien Calamagrostis purpurea  
Skogsalat   Korgplantefamilien mycelis muralis Wall Lettuce
Skogsivaks   Starrfamilien Scirpus sylvaticus  
Skogsnelle   Snellefamilien Equisetaceae sylvaticum  
Skogstjerne   Nøkleblomfamilien Trientalis europaea Chickweed Wintergreen
Skogstjerneblom   Nellikfamilien Stellaria nemorum Wood Stitchwort
Skogstorkenebb   Storkenebbfamilien Geranium silvaticum Wood Crane's-bill
Skogsvinerot   Leppeblomstfamilien Stachys sylvatica Hedge Woundwort
Skogvikke   Ertefamilien Vicia sylvatica Wood Vetch
Skrubbær   Kornellfamilien Cornaceae suecica Dwarf Cornel
Skvallerkål   Skjermplantefamilien Aegopodium podagraria Ground-Elder
Slyngsøtvier   Søtvierfamilien solanum dulcamara Bittersweet
Sløke   Skjermplantefamilien Angelica sylvestris Wild Angelica
Smalkjempe   Kjempefamilien Plantago lanceolata Ribwort Plantain
Smaltimotei   Gressfamilien Phleum phleoides  
Smelle, eng-   Nellikfamilien Silene vulgaris Bladder campion
Smelle, fjell-   Nellikfamilien Silene acaulis Moss Campion
Smelle, nikke-   Nellikfamilien Silene nutans Nottingham catchfly
Smelle, rød-   Nellikfamilien Silene armeria Sweet William Catchfly
Smelle, små-   Nellikfamilien Silene rupestris Rock catchfly
Smørbukk   Bergknappfamilien Sedum telephium Orpine
Småengkall   Maskeblomstfamilien Rhinanthus minor Yellow rattle
Småmarimjelle   Maskeblomstfamilien Melampýrum sylvaticum Small Cow-wheat
Smånøkkel   Nøkleblomfamilien Androsace septetrionalis  
Småsmelle   Nellikfamilien Silene rupestris Rock catchfly
Småstorkenebb   Storkenebbfamilien Geranium pusillum Small-flowered cranes-bill
Småtorskemunn   Maskeblomstfamilien Chaenorhinum minus Small toadflax
Småtveblad   Orkidefamilien Listera cordata Small twayblade
Snauveronika   Maskeblomstfamilien Veronica serpyllifolia Thyme-leaved speedwell
Snegleflatbelg   Ertefamilien Medicago lupulina Black Medick
Snelle, elve-   Snellefamilien Equisetaceae fluviatile  
Snelle, skog-   Snellefamilien Equisetaceae sylvaticum  
Snøbakkestjerne   Korgplantefamilien Erigeron uniflorus Dwarf fleabane
Snøsøte   Søterotfamilien Gentiana nivalis Alpine Gentian
Soleie, eng-   Soleiefamilien Ranunculus acris Meadow buttercup
Soleie, evje-   Soleiefamilien Ranunculus reptans Creeping spearwort
Soleie, kratt-   Soleiefamilien Ranunculus polyanthemos  
Soleie, kryp-   Soleiefamilien Ranunculus repens Creeping buttercup
Soleie, nyre-   Soleiefamilien Ranunculus auricomus Goldilocks Buttercup
Soleihov   Soleiefamilien Caltha palustris Marsh-marigold
Solrose   Solrosefamilien Helianthemum nummularium  
Springfrø   Springfrøfamilien Impatiens noli-tangere Touch-me-not Balsam
Stakekarse   Korsblomstfamilien Barbarea stricta Small-flowered wintercress
Stankstorkenebb   Storkenebbfamilien Geranium robertianum Herb-Robert
Starr, bunke-   Starrfamilien Carex elata  
Starr, flaske-   Starrfamilien Carex rostrata  
Stavklokke   Klokkefamilien Campanúla cervicaria  
Stemorsblomst   Fiolfamilien Viola tricolor Wild Pansy
Stivdylle   Korgplantefamilien Sonchus asper Prickly Sow-thistle
Stivgjøksyre   Gjøksyrefamilien Oxalis stricta Upright Yellow-sorrel
Stjernesildre   Sildrefamilien Saxifraga stellaris  
Stolt-Henrik   Meldefamilien Chenopodium bonus-henricus Good King Henry
Storarve   Nellikfamilien Cerastium arvense Field Mouse-Ear
Storblåfjær   Blåfjærfamilien Polygala vulgaris Common Milkwort
Storengkall   Maskeblomstfamilien Rhinanthus serotinus Greater yellow rattle
Storkenebb, asker-   Storkenebbfamilien Geranium pyrenaicum Hedgerow Crane's-bill
Storkenebb, blod-   Storkenebbfamilien Geranium sanguineum Bloody Cranes-bill
Storkenebb, eng-   Storkenebbfamilien Geranium pratense Meadow Crane's-bill
Storkenebb, myr-   Storkenebbfamilien Geranium palustre Marsh cranes-bill
Storkenebb, skog-   Storkenebbfamilien Geranium silvaticum Wood Crane's-bill
Storkenebb, stank-   Storkenebbfamilien Geranicum robertianum Herb-Robert
Storkonvall   Konvallfamilien Polygonatum milleflorum Solomon's-seal
Stormarimjelle   Maskeblomstfamilien Melampýrum praténse Common Cow-wheat
Stormaure   Maurefamilien Galium album Hedge Bedstraw
Stornesle   Neslefamilien Úrtica dioéca Common Nettle
Stor nøkkerose   Nøkkerosefamilien Nymphaea alba White Water-lily
Strandbalderbrå   Korgplantefamilien Matricaria maritima Scentless mayweed
Strandarve   Nellikfamilien Honkenya peploides Sea sandwort
Strandkjempe   Kjempefamilien Plantago maritima Sea plantain
Strandkryp   Nøkleblomfamilien Glaux maritima Sea-milkwort
Strandløk   Løkfamilien Allium vineale Wild onion
Strandnellik   Fjærekollfamilien Armeria maritima Thrift
Strandrug   Gressfamilien Leymus arenaria  
Strandrødtopp   Maskeblomstfamilien Odontites litoralis  
Strandsmelle   Nellikfamilien Silene uniflora Sea campion
Strandstjerne   Korgplantefamilien Aster tripolium Sea aster
Strutseving   Storburknefamilien Matteuccia struthiopteris  
Sumphaukeskjegg   Korgplantefamilien Crépis paludosa Marsh Hawk's-beard
Sumpmarihånd   Orkidefamilien Orchis sphagniola  
Sumpmaure   Maurefamilien Galium uliginosum Fen Bedstraw
Svaleurt   Valmuefamilien Chelidonium majus Greater Celandine
Svartburkne   Småburknefamilien Asplenium trichomanes  
Svarthyll   Kaprifolfamilien Sambucus nigra Elder
Svartknoppurt   Korgplantefamilien Centauréa nigra Black knapweed
Svartmispel   Rosefamilien Cotoneaster nigra  
Svarttopp   Maskeblomstfamilien Bartsia alpina Alpine Bartsia
Svineblom, klister-   Korgplantefamilien Senecio viscosus Sticky Groundsel
Svineblom, åker-   Korgplantefamilien

Senecio vulgaris

Groundsel
Sypressvortemelk   Vortemelkvamilien Euphorbia cyparissas Cypress spurge
Sølvmure   Rosefamilien Potentilla argenta Hoary cinquefoil
Søstermarihånd   Orkidefamilien Dactylorhiza sambucina  
Såpeurt   Nellikfamilien Saponaria officinalis Soapwort
Taggbregne   Stortelgfamilien Polystichum lonchitis  
Taggsalat   Korgplantefamilien Lactuca serriola Prickly lettuce
Takrør   Gressfamillien Phragmites australis  
Tangmelde   Meldefamilien Atriplex prostrata  
Tannrot   Korsblomstfamilien Cardamine bulbifera Coralroot bittercress
Tepperot   Rosefamilien Potentilla erecta Tormentil
Tettegress   Blærerotfamilien Pinguicula vulgaris Common Butterwort
Tiriltunge   Ertefamilien Lotus corniculatus Common Bird's-foot-trefoil
Tiriltunge, for-   Ertefamilien Lotus pedunculatus Greater birds-foot-trefoil
Tofrøvikke   Ertefamilien Vicia hirsuta Hairy tare
Toppklokke   Klokkefamilien Campanula glomerata Clustered Bellflower
Torskemunn, lin-   Maskeblomstfamilien Linária vulgaris Common Toadflax
Torskemunn, små-   Maskeblomstfamilien Chaenorhinum minus Small toadflax
Tranebær   Lyngfamilien Vaccinium oxycoccus Cranberry
Tranehals   Storkenebbfamilien Erodium cicutarium Common Stork's-bill
Trefingersildre   Sildrefamilien Saxifraga tridactylites Rue-leaved saxifrage
Trollbær   Soleiefamilien Actaea spicata Baneberry
Tuearve   Nellikfamilien Minuartia biflora  
Tunarve   Nellikfamilien Sagina procumbens Procumbent pearlwort
Tunbendel   Nellikfamilen Spergularia rubra Sand spurrey
Tungress   Syrefamilien Polygonum aviculare Knotgrass
Turt   Korgplantefamilien Cicerbita alpina Alpine Blue-sow-thistle
Tusengyllen   Søterotfamilien Centaurium littorale Seaside centaury
Tveskjeggveronika   Maskeblomstfamilien Veronica chamaedrys Germander Speedwell
Tyrihjelm   Soleiefamilien Aconitum septentrionale Wolf's-bane
Tysbast   Tysbastfamilien Daphne mezereum Mezereon
Tysk mure   Rosefamilien Potentilla thuringiaca  
Tyttebær   Lyngfamilien Vaccinium vitis-idaea Cowberry
Tågebær   Rosefamilien Rubus saxatilis Stone Bramble
Tårnurt   Korsblomstfamilien Arabis glabra Tower mustard
Ugressbalderbrå   Korgplantefamilien Matricaria perforata Scentless mayweed
Ugressklokke   Klokkefamilien Campanula rapunculoides Creeping Bellflower
Ullborre   Korgplantefamilien Arctium tomentosum  
Ullurt   Korgplantefamilien Logfia arvensis Common cudweed
Vaid   Korsblomstfamilien Isatis tinctoria Woad
Valurt   Rubladfamilien Sýmphytum officinále  
Vaniljerot   Vintergrønnfamilien Monotropa hypopitus Yellow bird's-nest
Vassarve   Nellikfamilien Stellaria media Common chickweed
Veikarse   Korsblomstfamilien Rorippa sylvestris Creeping Yellow-cress
Veirublom   Korsblomstfamilien Draba nemorosa  
Veisennep   Korsblomstfamilien Sisymbrium officinale Hedge mustard
Veitistel   Korgplantefamilien Cirsium vulgare  
Veikveronika   Maskeblomstfamilien veronica scutellata Marsh Speedwell
Vendelrot   Vendelrotfamilien Valeriana sambucifolia  
Veronika, bakke-   Maskeblomstfamilien Veronica arvensis Wall speedwell
Veronika, tveskjegg-   Maskeblomstfamilien Veronica chamaedrys Germander Speedwell
Veronika, veik-   Maskeblomstfamilien Veronica scutellata Marsh Speedwell
Veronika, vår-   Maskeblomstfamilien Veronica verna Spring Speedwell
Veronika, øst -   Maskeblomstfamilien Veronica austriaca Large speedwell
Villgulrot   Skjermplantefamilien Daucus carota Wild Carrot
(Vintergrønn), Bittergrønn   Vintergrønnfamilien chimaphila umbellata Umbellate wintergreen
Vintergrønn, furu-   Vintergrønnfamilien Pyrola chloranta Yellow Wintergreen
Vintergrønn, klokke-   Vintergrønnfamilien Pyrola media Intermediate Wintergreen
Vintergrønn, lege-   Vintergrønnfamilien Pyrola rotundifolia Round-leaved Wintergreen
Vintergrønn, nikke-   Vintergrønnfamilien Pyrola secunda  
Vintergrønn, perle-   Vintergrønnfamilien Pyrola minor Common Wintergreen
Vinterkarse   Korsblomstfamilien Barbarea vulgaris Winter-cress
Vivendel   Kaprifolfamilien Lonicera periclymenum Honeysuckle
Vrangtvetann   Leppeblomstfamilien Lamium confertum  
Vårbendel   Nellikfamilien Spergula morisonii Pearlwort spurrey
Vårerteknapp   Ertefamilien Lathyrus vernus Spring Pea
Vårkål   Soleiefamilien Ranunculus ficaria  
Vårmarihånd   Orkidefamilien Orchis mascula Early-purple Orchid
Vårpengeurt   Korsblomstfamilien Thlaspi caerulescens  
Vår-rublom   Korsblomstfamilien Erophila verna Common whitlowgrass
Vårsalat   Vendelrotfamilien Valeriana locusta  
Vårskrinneblom   Korsblomstfamilien Arabidopsis thaliana Thale cress
Vårveronika   Maskeblomstfamilien Veronica verna Spring Speedwell
Østveronika   Maskeblomstfamilien Veronica austriaca Large speedwell
Øyentrøst   Maskeblomstfamilien Euphrasia stricta  
Åkerforglemmegei   Rubladfamilien Myosotis arvensis Field forget-me-not
Åkergråurt   Korgplantefamilien Gnaphalium norvegicum Highland Cudweed
Åkergull   Korsblomstfamilien Erysimum cheirantoides Treacle-mustard
Åkerkål   Korsblomstfamilien Brassica rapa ssp.campestris Wild Turnip
Åkermarimjelle   Maskeblomstfamilien Melampyrum arvense  
Åkerminneblom   Rubladfamilien Myosotis arvensis Field forget-me-not
Åkermynte   Leppeblomstfamilien Mentha arvensis Corn Mint
Åkermåne   Rosefamilien

Agrimonia eupatoria

 
Åkerreddik   Korsblomstfamilien Raphanus raphanistrum Wild Radish
Åkersennep   Korsblomstfamilien Sinapis arvensis Charlock
Åkersvineblom   Korgplantefamilien

Senecio vulgaris

Groundsel
Åkersvinerot   Leppeblomstfamilien Stachys palustris Marsh Woundwort
Åkervindel   Vindelfamilien Convolvolus arvensis  
Åkervortemelk   Vortemelkfamilien

Euphorbia helioscopia