Vårblåvinge

  Celastrina argiolus
Holly blue

Foto: Norman Hagen
  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon
Latinsk navn  
Familie Glansvinger - lycaenidae
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner  
larve